Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τον μεντεσέ της πόρτας (1)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τον μεντεσέ της πόρτας

1. Για να αντικαταστήσετε τον μεντεσέ, χαλαρώστε τις βίδες που τη συγκρατούν στο ντουλάπι.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


2. Για πρόσβαση στην πόρτα, χαλαρώστε τις βίδες που συνδέουν τα δύο μπροστινά και πίσω πλαίσια πορτών

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


3. Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα πιέζοντας το γυάλινο στοιχείο

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να εισαγάγετε τη λεπίδα κατσαβιδιού με επίπεδη άκρη μεταξύ των δύο πλαισίων για να τις γωνία προς τα έξω, προσέχοντας να μην τις καταστρέψετε.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


4. Αφαιρέστε τον μεντεσέ

Για να αφαιρέσετε τον μεντεσέ, απλώς σύρετε τον πείρο που τον ασφαλίζει στο πίσω πλαίσιο

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


5. Βγάλτε τους δακτυλίους από τον μεντεσέ, έναν σε κάθε πλευρά.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


6. Τοποθέτηση του μεντεσέ

Τοποθετήστε τον μεντεσέ με τους δακτυλίους στη σωστή θέση και σπρώξτε τον πείρο που τον ασφαλίζει στο πίσω πλαίσιο

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων