Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε την πόρτα και τον μεντεσέ της πόρτας (4)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε την πόρτα και τον μεντεσέ της πόρτας

1. Η ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΙ ΜΕ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Χαλαρώστε τις δύο βίδες που στερεώνουν το ντουλάπι

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Για πρόσβαση στην πόρτα, χαλαρώστε τις βίδες που συνδέουν τα δύο μπροστινά και πίσω πλαίσια πορτών

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εισαγάγετε τη λεπίδα κατσαβιδιού μεταξύ των δύο πλαισίων για να τις γωνία, προσέχοντας να μην τις καταστρέψετε.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Γυρίστε την πόρτα ανάποδα και σηκώστε το μπροστινό πλαίσιο

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Για να αφαιρέσετε τον μεντεσέ, απλώς σύρετε τον πείρο που τον ασφαλίζει στο πίσω πλαίσιο

2. Πόρτα

Για να αφαιρέσετε την πόρτα, αφήστε την από όλα τα άγκιστρα που την ασφαλίζουν στο πίσω πλαίσιο

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Κατά την επανατοποθέτηση της πόρτας προσέξτε τη σωστή θέση της αναφερόμενος στον δείκτη που υποδεικνύεται από το κόκκινο βέλος

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Πριν παρέμβετε στη μονάδα λαβής, σημειώστε προσεκτικά τη θέση των διαφόρων μερών της.

Χαλαρώστε τις βίδες που τη συγκρατούν στο πίσω πλαίσιο