Πώς να καθαρίσετε, να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τους βραχίονες ψεκασμού πλυντηρίου πιάτων

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:40 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να καθαρίσετε, να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τους βραχίονες ψεκασμού πλυντηρίου πιάτων

Ανατρέξτε στο εκπαιδευτικό βίντεο

1. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι

2. Περιστρέψτε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού και τραβήξτε προς τα έξω

3. Τραβήξτε το πάνω καλάθι

4. Περιστρέψτε τον άνω βραχίονα ψεκασμού και πιέστε προς τα πάνω για να τον αφαιρέσετε

5. Αφαιρέστε το άνω καλάθι

6. Περιστρέψτε το βραχίονα ψεκασμού οροφής και πιέστε προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε

7. Χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να καθαρίσετε τις τρύπες

8. Ξεπλύνετε τους βραχίονες ψεκασμού με νερό και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί

9. Περιστρέψτε τον άνω βραχίονα και τον κάτω βραχίονα στη θέση του