Πώς να αλλάξω το φίλτρο αποστράγγισης στο πλυντήριο πιάτων μου; (βίντεο)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:40 μμ

Θέμα:

  • Πώς να αλλάξετε το φίλτρο αποστράγγισης στο πλυντήριο πιάτων;

Εφαρμόζεται σε:

  • ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων
  • ενσωματωμένο πλυντήριο πιάτων

Ανάλυση:

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Ανατρέξτε στο εκπαιδευτικό βίντεο:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή.

2. Σύρετε το κάτω καλάθι προς τα έξω.

3. Περιστρέψτε το φίλτρο προς τα δεξιά και τραβήξτε προς τα έξω.

4. Τοποθετήστε το νέο φίλτρο στη θέση του και περιστρέψτε προς τα αριστερά για να το ασφαλίσετε.

  • Μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά, αξεσουάρ και προϊόντα περιποίησης στο Webshop μας.
  • Κοιτάξτε το PNC (Product Number Code) του εργαλείου σας και εισαγάγετέ το στη μηχανή αναζήτησης του Webshop για να βρείτε τα σωστά και γνήσια ανταλλακτικά για το εργαλείο σας.