Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το μεσαίο καλάθι, το δίσκο μαχαιροπήρουνων και τις ράγες του μεσαίου καλαθιού και το δίσκο μαχαιροπήρουνων

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:40 μμ

Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το μεσαίο καλάθι, το δίσκο μαχαιροπήρουνων και τις ράγες του μεσαίου καλαθιού και το δίσκο μαχαιροπήρουνων.

Τα ακόλουθα βήματα ισχύουν για το μεσαίο καλάθι και το δίσκο μαχαιροπήρουνων.

Αποσυναρμολόγηση καλαθιού

  1. Αφαιρέστε το καλάθι. Για να αφαιρέσετε το καλάθι, πρέπει να περιστρέψετε το πώμα στη ράγα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

2. Περιστρέψτε το πώμα και στις δύο ράγες του καλαθιού για να το αφαιρέσετε.

3. Αφαιρέστε το καλάθι.

Οι ράγες αποσυναρμολογούνται

4. Αφαιρέστε το πώμα στο άκρο της ράγας μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

5. Σύρετε τη ράγα στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου πιάτων για να την αφαιρέσετε.

Για συναρμολόγηση, το καλάθι και οι ράγες κάνουν την αντίστροφη διαδικασία και ακολουθία.