Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το καλάθι Comfort Lift

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:40 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


1. Αποσυναρμολόγηση καλαθιού

Για να αποσυναρμολογήσετε το καλάθι, είναι απαραίτητο να το έχετε στην κάτω θέση, διαφορετικά, ο μηχανισμός ανύψωσης κλειδώνει το καλάθι και δεν είναι δυνατόν να το αποσυναρμολογήσετε.1- Πατήστε το κουμπί για να αφαιρέσετε το πλαστικό τμήμα ασφάλισης (μπροστινό πώμα)     

2 - Με το πάτημα του κουμπιού, τραβήξτε το πλαστικό κλείδωμα.

3 - Κάντε αυτή τη λειτουργία στις ράγες αριστερά και δεξιά     


4 - Τραβήξτε το καλάθι όσο το δυνατόν πιο μακριά χωρίς να ασχοληθείτε με την περιστροφική ανύψωση. Στη συνέχεια, από κάθε πλευρά τραβήξτε το βύσμα 1 cm από τη μέση του πλυντηρίου πιάτων και ταυτόχρονα τραβήξτε το καλάθι τουλάχιστον 1 cm.

5 - Σύρετε τις ράγες και από τις δύο πλευρές στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων κρατώντας το καλάθι


2.      Συναρμολόγηση καλαθιού

Με τον μηχανισμό ανύψωσης σε χαμηλότερη θέση

Για τη συναρμολόγηση του καλαθιού, είναι απαραίτητο να έχει στην κάτω θέση, διαφορετικά ο μηχανισμός ανύψωσης συγκρούεται με το καλάθι και δεν είναι δυνατόν να το συναρμολογήσετε.


1- Τοποθετήστε το καλάθι στις ράγες σύροντας τις ράγες προς τα έξω και σύρετε το καλάθι μέσα

2 - Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι είναι στερεωμένο στον μηχανισμό ανύψωσης

3 - Συναρμολογήστε το πλαστικό τμήμα ασφάλισης

4 - Κάντε αυτή τη λειτουργία στις ράγες αριστερά και δεξιά