Πώς να αντικαταστήσετε το συρτάρι (5)

Τελευταία ενημέρωση 26/2/2021 5:55 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Καλάθια καταψύκτη & ψυγείου

ΒΗΜΑ 1 Τραβήξτε τη θήκη προς τα εμπρός.

ΒΗΜΑ 2 Όταν κάνει κλικ στους κυλίνδρους οδηγούς, τραβήξτε το μπροστινό μέρος προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

※ Ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά κατά τη συναρμολόγηση της αντικατάστασης.