Εγκατάσταση και αντικατάσταση του φίλτρου CleanAir+

Τελευταία ενημέρωση 29/9/2023 10:48 πμ

Το φίλτρο CleanAir+ είναι ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα που απορροφά τις άσχημες οσμές και σας επιτρέπει να διατηρήσετε την καλύτερη γεύση και άρωμα για όλα τα τρόφιμα χωρίς τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης των οσμών.

Χειριστείτε προσεκτικά το φίλτρο αέρα για να μην γρατσουνίσετε την επιφάνειά του.

Κατά την παράδοση, το φίλτρο αέρα βρίσκεται σε πλαστική σακούλα για διατήρηση της απόδοσης.

Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

1. Αποσυσκευάστε το φίλτρο αέρα από την πλαστική σακούλα.

2. Ανοίξτε το πλαστικό περίβλημα και βάλτε την πτυχωτή επιφάνεια στο πλέγμα, προσαρμόζοντας το φίλτρο μέσα στη σημειωμένη περιοχή στην δικτυωτή επιφάνεια.

3. Κρατήστε πατημένο το φίλτρο ενώ κλείνετε το πλαστικό περίβλημα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

4. Αφαιρέστε το επάνω γυάλινο ράφι από το διαμέρισμα του ψυγείου. Γλιστρήστε το πλαστικό περίβλημα με το φίλτρο αέρα στην αριστερή πλευρά του γυάλινου ραφιού.

5. Τοποθετήστε ξανά το γυάλινο ράφι στο διαμέρισμα του ψυγείου. Προσέξτε να μην χτυπήσετε το φίλτρο όταν εισάγετε το γυάλινο ράφι.

Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα

1. Ανοίξτε το πλαστικό περίβλημα.

2. Τραβήξτε έξω το χρησιμοποιημένο φίλτρο αέρα.

3. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο αέρα από την πλαστική σακούλα και τοποθετήστε το στο συρτάρι.

4. Κλείστε το πλαστικό περίβλημα.

5. Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, πατήστε το κουμπί συναγερμού Επαναφορά φίλτρου στον πίνακα ελέγχου για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.

Για καλύτερη απόδοση, τοποθετήστε το πλαστικό περίβλημα στη σωστή θέση (στα αριστερά του γυάλινου ραφιού) και αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα κάθε 6 μήνες.

Το φίλτρο αέρα είναι αναλώσιμο αξεσουάρ και ως εκ τούτου δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Μπορείτε να αγοράσετε νέα φίλτρα αέρα από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .