Αντικατάσταση συρταριών

Τελευταία ενημέρωση 26/2/2021 5:55 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Αντικατάσταση συρταριών

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συρταριών και η περιγραφή και οι εικόνες παρέχουν υποστήριξη για τον προσδιορισμό του συρταριού και της αντίστοιχης διαδικασίας αντικατάστασης.

Συρτάρι διαμερίσματος χαμηλής θερμοκρασίας

Για να αφαιρέσετε το συρτάρι από ένα διαμέρισμα:

1. Τραβήξτε έξω το συρτάρι.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Συρτάρια

Για να αφαιρέσετε ένα συρτάρι από ένα διαμέρισμα:

1. Τραβήξτε το συρτάρι μέχρι να σταματήσει.

2. Μόλις φτάσετε στο τέλος των δρομέων, σηκώστε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του συρταριού και αφαιρέστε το από τη συσκευή.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Για να τοποθετήσετε το συρτάρι σε ένα διαμέρισμα, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

Συρτάρι λαχανικών με ράγες

Για να αφαιρέσετε το συρτάρι (π.χ. για καθαρισμό):

1. Βγάλτε το συρτάρι και ανασηκώστε το.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

2. Σπρώξτε τις ράγες μέσα στο ντουλάπι για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά το κλείσιμο της πόρτας.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Για επανασυναρμολόγηση:

1. Τραβήξτε τις ράγες.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

2. Τοποθετήστε το πίσω μέρος του συρταριού (1) στις ράγες.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

3. Κρατήστε ψηλά το μπροστινό μέρος του συρταριού (2) ενώ πιέζετε το συρτάρι.

4. Πιέστε το μπροστινό μέρος του συρταριού προς τα κάτω.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε ξανά το συρτάρι και ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά και στους δύο πίσω και μπροστινούς γάντζους.


Συρτάρι Extra Zone

Για να αφαιρέσετε το Extra Zone από το ψυγείο ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βγάλτε το συρτάρι λαχανικών από το ψυγείο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

2. Ανασηκώστε το διαμέρισμα Extra Zone και τραβήξτε το γυάλινο κάλυμμα με έλεγχο υγρασίας από κάτω από αυτό.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

3. Κρατήστε το συρτάρι μαζί με το γυάλινο κάλυμμα του διαμερίσματος Extra Zone και τραβήξτε τα προς τον εαυτό σας.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

4. Γείρετε τη μονάδα προς τα κάτω για να την αφαιρέσετε από το ψυγείο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Για να τοποθετήσετε το συρτάρι σε ένα διαμέρισμα, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.


Συρτάρι FreshBox

Συνιστάται να αδειάσετε το συρτάρι FreshBox πριν το αφαιρέσετε από το ψυγείο.

Για να αφαιρέσετε το συρτάρι:

1. Αφαιρέστε τα γυάλινα ράφια πάνω από το συρτάρι.

2. Σηκώστε το μπροστινό μέρος του συρταριού.

3. Τραβήξτε το συρτάρι μαζί με το γυάλινο κάλυμμα προς τον εαυτό σας μέχρι η αριστερή εσοχή (1) να ταιριάζει με το στήριγμα του μπροστινού ραφιού (2).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

4. Περιστρέψτε ολόκληρο το συρτάρι περίπου 90 ° δεξιόστροφα μέχρι να μπορείτε να το αφαιρέσετε με ασφάλεια από το ψυγείο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Για να τοποθετήσετε το συρτάρι σε ένα διαμέρισμα, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.


Συρτάρι ExtraChill

Για να αφαιρέσετε το συρτάρι:

1. Κρατήστε το συρτάρι μαζί με το γυάλινο κάλυμμα του ExtraChill και τραβήξτε τα προς τον εαυτό σας.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

2. Γείρετε τη μονάδα προς τα κάτω για να την αφαιρέσετε από το ψυγείο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Για να τοποθετήσετε το συρτάρι σε ένα διαμέρισμα, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.