Αλλαγή ραφιού πόρτας (V)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΦΙΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

Τραβήξτε απαλά το ράφι προς τα πάνω χρησιμοποιώντας τα δύο χέρια, χωρίς να λυγίσετε ή να στρίψετε το ράφι.

Όταν το ράφι είναι απαλλαγμένο από λεπτομέρειες συναρμολόγησης στη δεξιά και την αριστερή πλευρά, μπορείτε να αφαιρέσετε το ράφι τραβώντας τον εαυτό σας.