Πώς να αλλάξετε τη λαβή του ψυγείου ή του καταψύκτη σας;

Τελευταία ενημέρωση 23/5/2024 9:04 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Εάν επιθυμείτε να αντικαταστήσετε τα ανταλλακτικά μόνοι σας, μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά, αξεσουάρ και προϊόντα περιποίησης στο Webshop μας.

  • Αφαιρέστε τα ράφια των θυρών
  • Χαλαρώστε τον επάνω και τον κάτω μεντεσέ με ένα κατσαβίδι
  • Αφαιρέστε την πόρτα
  • Ξεβιδώστε τους παλιούς μεντεσέδες
  • Βιδώστε τους νέους μεντεσέδες στη θέση τους
  • Ελέγξτε τη λειτουργικότητα των νέων μεντεσέδων στην πόρτα
  • Σύρετε τους μεντεσέδες πάνω από τις βίδες στο ψυγείο
  • Βιδώστε τους μεντεσέδες πίσω στο ψυγείο


Κατεβάστε το εκπαιδευτικό αρχείο παρακάτω:


212002099.pdf