Πώς να αλλάξετε τη λαβή της πόρτας (H1)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αλλάξετε τη λαβή της πόρτας

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Πρόγραμμα οδήγησης βίδας 6 × 300     

2 × 100 Slotted Screw Driver

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑ

Βήμα 1

Βραβείο στο μπροστινό κάλυμμα της εξωτερικής λαβής.


Βήμα 2

Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα


Βήμα 3

Ξεβιδώστε τη λαβή και αφαιρέστε

Αντιστρέψτε τα προηγούμενα βήματα για να εγκαταστήσετε μια νέα λαβή