Πώς να εγκαταστήσετε τη συσκευή ψύξης συρόμενης πόρτας

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Τα βίντεο εγκατάστασης εξηγούν πώς να συναρμολογήσετε τους μεντεσέδες και την πόρτα

Πώς να εγκαταστήσετε τη συρόμενη πόρτα ψυγείου + TOP καταψύκτη - Εγκατάσταση στήλης

Πώς να εγκαταστήσετε τη συρόμενη πόρτα ψυγείου - στήλη