Πώς να αντικαταστήσετε τον μεντεσέ (1)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αλλάξετε μεντεσέδες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Πρόγραμμα οδήγησης βίδας 6 × 300


Βήμα 1

Ξαπλώστε το προϊόν σε επίπεδη μαλακή επιφάνεια ή δάπεδο.

Βήμα 2

Χαλαρώστε 4 βίδες στον κάτω μεντεσέ και αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ.


Βήμα 3

Αφαιρέστε προσεκτικά την πόρτα και τοποθετήστε την σε απαλή προστασία

Αντικαταστήστε τον επάνω μεντεσέ

Βήμα 4

Ξεβιδώστε 3 βίδες στο πάνω μεντεσέ, στη συνέχεια αφαιρέστε το, αντικαταστάθηκε από καινούργιο και στερεώθηκε με 3 βίδες.

Βήμα 5

Επανασυνδέστε προσεκτικά τη γυάλινη πόρτα και τον μεντεσέ κάτω και στερεώστε τις βίδες.

Αντικαταστήστε τον κάτω μεντεσέ

Βήμα 6

Επανασυνδέεται με νέο μεντεσέ,

και στερεώστε 4 βίδες και στη συνέχεια στηρίξτε τη μονάδα για τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τη χρήση.