Πώς να αντικαταστήσετε την πόρτα (2)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

ΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

1) Σπρώξτε προς τα κάτω την πόρτα που συνδέεται και στις δύο πλευρές


2) Βγάλτε την πόρτα και αντικαταστήστε την με καινούργιαΠροειδοποίηση: Αφού εγκαταστήσετε τη νέα πόρτα, κλείστε τις 2 αλληλοσυνδέσεις για να αποφύγετε την πτώση της πόρτας.