• Στεγνώστε με φυσικό τρόπο. Εύκολα
    • Δεν είναι απαραίτητη η καθυστέρηση - αυτό το πλυντήριο πιάτων κάνει ενδιάμεσα πρόπλυση!
    • Το πλυντήριο πιάτων που θυμάται και επομένως, δεν χρειάζεται να ασχολείστε εσείς!.
    • Απαλλαγείτε από την πολυπλοκότητα προγραμματισμού του πλυντηρίου πιάτων!